SWA apmācību programma ir sadalīta 3 posmos: apmācības Latvijā, 5 dienu intensīvās apmācības Nešvilā, ASV, un iknedēļas apmācības vasaras laikā. Latvijā studenti tiek iepazīstināti ar pārdošanas teoriju un produktiem, tiek iepazīta amerikāņu skolu sistēma un uzstādīti mērķi vasarai. Studenti iepazīstas arī ar citiem vasaras organizācijas komandas biedriem un līderiem. Apmācību programma Nešvilā sastāv no teorijas (pārdošanas teorija, sevis motivēšana, pārdošanas tehnikas) un teorijas pielietošanas praksē, kad tiek izmēģināti dažādi scenāriji.

Vasaras laikā savas organizācijas studenti tiekas svētdienās, lai dalītos pieredzē. Jaunākajiem grupas dalībniekiem ir iespēja lūgt padomus komandas mentoriem un izrunāt darba jautājumus. Komandas līderi izvērtē līdzšinējos rezultātus un dod padomus atbilstošī katra studenta līmenim. Papildus tam katru darba dienas rītu studentiem ir iespēja prasīt padomus grupas mentoriem.

top