Nouded kandidaadileSWA var piedalīties visi studenti, kas mācās augstākā līmeņa izglītības iestādēs, ko akreditējusi Latvijas Izglītības Ministrija. Studenta studiju programmi nav nozīmes.

Galvenie nosacijumi ir: lai students būtu patstāvīgs, gatavs smagi strādat un ar lielu atbildības sajūtu. Par plusu tiks uzskatīta arī kāda iepriekšējā darba pieredze. Iepriekšēja pieredze pārdošānā nav nepieciešama, jo SWA nodrošinās visas nepieciešamās apmācības. Programmas dalībniekiem ir jābūt pamatzināšanām angļu valodā, lai veiksmīgi norisinātos apmācību un darba process.

top